Inhoudsopgave

Een waardevolle kijk op je leven...

 

 1. De mens als waarnemer
 2. De waarneembare materiële realiteit en de doorvoelbare energetische werkelijkheid
 3. Het bewustzijn dat waarnemer werd
 4. Het bewustzijn
  • Alles is één en ondeelbaar en gelijkwaardig in zijn verscheidenheid
  • Alles is altijd in beweging en steeds diversifiërend
  • De diversiteit van onze uniciteit
  • Authenticiteit en waarachtigheid
  • Integriteit en transparantie
  • Heelheid en balans
  Intermezzo I: Het verhaal van alles...
 5. Het veld van tederheid in onszelf heropenen
  • Inspiratie
  • Beleving
  • Van zien naar zijn
  • Fantasie en magie
 6. De impasses van het waarnemingsveld
  • De impasse van mentaal reageren
  • De impasse van wilskracht
  • De impasse van werken aan jezelf
  • De impasse van gelijk(vormig)heid en uniformiteit
  • De impasse van drama en conflicten
  • De impasse van emotioneel reageren
  • De eindeloosheid van machts- en onmachtservaringen
   • Onmachtspatronen
   • Machtspatronen
   • De alchemie van kracht
  • De impasse van oordelen
  • De impasse van angst
 7. De emotionele toegangspoorten van ons lichaam
 8. Archetypische vibraties van ons gevoel
  • Creatief verlangen in wilskrachtig controleren: onze zijnskracht
  • Beleven in overleven: onze aardse verbondenheid
  • Vitaliteit in fysiek onvermogen: ons cre-actieve passionele zijn
  • Zelfbewustzijn in (on)voorwaardelijkheid: ons zelfbewuste-zijn
  • Integriteit en waarachtigheid in verborgenheid: ons communicatieve zelf
  • Empathie en mededogen in medelijden: ons invoelende-zijn
  • Universele verbondenheid in aardse afgescheidenheid: ons universele kosmische-zijn
  Intermezzo II: 144 lichtjes...
 9. Het waarnemingsveld en de rol van de materie
  Intermezzo III: Uit het keurslijf stappen...
 10. De gedachtelagen van het waarnemingsveld
  De emo-mentale of ik-reactieve gedachtelaag
  • De emo-mentale of ik-reactieve gedachtelaag in de waarnemer: de stap uit behoefte
  • De emo-mentale laag in de materie: de stap uit materiële afhankelijkheid
  • De identiteitslaag of verwachtingslaag
  • De identiteitslaag in de waarnemer: de stap uit het rollenspel
  • De identiteitslaag in de materie: de stap uit conceptuele vormgeving
  • De polariteitslaag of opinielaag
 11. De onbegrensde innerlijke ruimte
  • De mentale begrensdheid van tijd en ruimte
  • De gedachtelaag van het tijdelijke in de materie
 12. Het geschenk van inzicht